Mikro konektori

Jak karakter u mikro telu

Mikro konektor minimalnih dimenzija – harmonija dizajna i funkcionalnosti

Najmanji plug&socket konektor sa stezaljkama sa zavrtnjem koji probija izolaciju, tako da nije potrebno njeno uklanjanje prilikom ožičenja. Izuzetno kompaktnih dimenzija, omogućava vezu između uređaja i/ili instrumenata na veoma malim mestima.

Konektori za brzo povezivanje, štede vreme i smanjuju troškove instalacije

Konektor sa utikačem i utičnicom i jednostavnim ’pritisni i povuci’ sistemom zaključavanja. Visoko funkcionalan i jednostavan konektor za brzu (de)montažu elemenata, skraćuje vreme montaže i održavanja u odnosu na fiksna ožičenja, kao što su priključni blokovi ili uvodnici.
Dostupna su dva rešenja:
Ručno otključavanje, jednostavnim pritiskom na dugme i povlačenjem
Bezbedni sistem koji zahteva alat za ’otključavanje’. Ovo rešenje garantuje da konektor ne može biti slučajno raskačen i u skladu je sa EN 61535 regulativom.
Maksimalna pouzdanost. Potpuna zaštita od trajnog potapanja i vodenog mlaza pod pritiskom.
micron.nect® konektori dizajnirani su i proizvedeni tako da obezbeđuju maksimalnu sigurnost pod najtežim uslovima rada, uz prisustvo vode, vlage, prašine i otpada.

Vijčano ožičenje – maksimalna fleksibilnost ugradnje konektora

Zahvaljujući stezaljkama sa zavrtnjem ovi konektori zadovoljavaju sve zahteve terenske montaže, obezbećujući maksimalnu brzinu i fleksibilnost. Pogodan licnaste i/ili provodnike punog preseka od 0,25 mm² do 1,5 mm² i za kablove maksimalnog prečnika do 8mm.

Integrisana zaptivka

Zajedničko izlivanje zaptivke i konektora omogućava savršenu montažu i naleganje za razliku od običnih konektora, kod kojih pogrešan položaj zaptivki ili odvajanje mogu uticati na njihovu pouzdanost i bezbednost. Zaptivka se mehanički i hemijski lepi za za plastično kučište, obezbeđujući savršenu zaštitu od vode i prašine (IP68).

Mogućnost montaže konektora na panel

Posebnu primenu ovi konektori nalaze u oblasti različitih primena za osvetljenje, naročito ako je na mestu instalacije prisutna voda, vlaga, prašina ili drugi štetni uticaji. Ovo su samo neki od primera za mogućnosti primene: arhitektonsko osvetljenje, osvetljenje u vodi, ulična rasveta, unutrašnje osvetljenje, urbana rasveta, reklamni bilbordi i saobraćajni znaci…

Garantovana funkcionalnost i očuvanje karakteristika sa protokom vremena
Zahvaljujući pažljivom odabiru materijala proizvodi zadržavaju svoje karakteristike i funkcionalnost tokom dužeg perioda upotrebe. Takođe, konektori su testirani u daleko ekstremnijim uslovima od onih za koje su namenjeni. Zahvaljujući tome poseduju veoma visoku otpornost na vodu, vlagu, prašinu i visoko toksične supstance.