električni konektori vrhunskIh performansI za sve vrste instalacija

kreativna rešenja za povezivanje

TEEGLAND

Kablovski uvodnici

ACESSORIESS

Pribor i oprema za povezivanje

xdry®

Ekstra suvi kontektori bez pojave kondenza

MICRONNECT®

Mikro konektori izuzetno malog prečnika
strujni+razdelnici

Strujni razdelnici zbog kojih ćete reći zdravo razvodnim kutijama Novi strujni razdelnici omogućavaju paralelne signalne i vodove napajanja, skraćujući vreme

TeePlug+konektori (5)

Konektori za ekstremne radne uslove Industrijski i automatizovani sistemi često zahtevaju koegzistenciju energetskih i signalnih veza radi upravljanja motora, mašina

micro+konektori+min

Jak karakter u mikro telu Mikro konektor minimalnih dimenzija – harmonija dizajna i funkcionalnosti Najmanji plug&socket konektor sa stezaljkama sa